Dette kan Vindel gjøre for deg

Vi er Nordmøres største pådriver for nyskapning og innovasjon.

Tjenester

Vindel tilbyr en rekke tjenester for oppstartsbedrifter og bedrifter som ønsker vekst og utvikling. Ta kontakt slik at vi kan finne riktig tjeneste for deg, og din bedrift.

HOPPID.NO

Har du en god ide?
Vi hjelper deg i oppstartsfasen!

INKUBATOR

Trenger du hjelp til å starte din bedrift?
Vi rådgir din grûnderreise!

NÆRINGSHAGE

Vil du videreutvikle din bedrift?
Vi hjelper deg med økt vekst og større konkurransekraft!

Kompetansemegling

Trenger du hjelp til å komme i gang med et forskningsprosjekt?Vi bistår med sparring og veiledning for gründere, næringsliv og offentlig sektor.

ZURF AKSELERATOR

Trenger du hjelp til å skalere din bedrift?
Vi bistår med å oppnå vekst raskt!

Kreativ og kulturell næring

En næringsklynge som skal jobbe for å bedre økonomien i de kulturelle og kreative bransjene.

Node Kristiansund

En NODE bestående av serviceindustribedrifter innenfor marin sektor, og er en del av NCE Aquatech Cluster.
Tjenester

HOPPID.NO

Har du en god ide?
Vi hjelper deg i oppstartsfasen!

Tjenester

INKUBATOR

Trenger du hjelp til å starte din bedrift?
Vi rådgir din grûnderreise!

Tjenester

NÆRINGSHAGE

Vil du videreutvikle din bedrift?
Vi hjelper deg med økt vekst og større konkurransekraft!

Tjenester

ZURF AKSELERATOR

Trenger du hjelp til å skalere din bedrift?
Vi bistår med å oppnå vekst raskt!

Tjenester

Kreativ og kulturell næring

En næringsklynge som skal jobbe for å bedre økonomien i de kulturelle og kreative bransjene.

Tjenester

Node Kristiansund

En NODE bestående av serviceindustribedrifter innenfor marin sektor, og er en del av NCE Aquatech Cluster.

Tjenester

Kompetansemegling

Trenger du hjelp til å komme i gang med et forskningsprosjekt?Vi bistår med sparring og veiledning for gründere, næringsliv og offentlig sektor.