Dette kan Vindel gjøre for deg

Vi er Nordmøres største pådriver for nyskapning og innovasjon.

Tjenester

HOPPID.NO

Har du en god ide?
Vi hjelper deg i oppstartsfasen!

Tjenester

INKUBATOR

Trenger du hjelp til å starte din bedrift?
Vi rådgir din grûnderreise!

Tjenester

NÆRINGSHAGE

Vil du videreutvikle din bedrift?
Vi hjelper deg med økt vekst og større konkurransekraft!

Tjenester

ZURF AKSELERATOR

Trenger du hjelp til å skalere din bedrift?
Vi bistår med å oppnå vekst raskt!

Tjenester

Kreativ og kulturell næring

En næringsklynge som skal jobbe for å bedre økonomien i de kulturelle og kreative bransjene.

Tjenester

Node Kristiansund

En NODE bestående av serviceindustribedrifter innenfor marin sektor, og er en del av NCE Aquatech Cluster.

Tjenester

Kompetansemegling

Trenger du hjelp til å komme i gang med et forskningsprosjekt?Vi bistår med sparring og veiledning for gründere, næringsliv og offentlig sektor.