Næringshage

Vi i Vindel jobber for en region med fremtidsrettede lokalsamfunn. Vi er din regionale partner på grønn omstilling, innovasjon og utvikling. Gjennom effektive prosesser kan vi bidra med kompetanse, finansiering og nettverksbygging som styrker din bedrift. Vindel er SIVA partner, og leverandør av Det Nasjonale Næringshageprogrammet.

Er du aktuell som deltaker i Vindels næringshageprogram?
Hva innebærer det?

Som deltaker i Vindel Næringshage, får du:

Tilgang til et utviklingsmiljø med kompetanse, nettverk, kobling til kapitalmiljø og offentlige virkemidler.

Hovedmålsettingen til SIVAs næringshageprogram
-er å bidra til økt verdiskaping basert på regionale fortrinn, gjennom å legge til rette for utvikling av bærekraftige og omstillingsdyktige bedrifter.

Programmet har følgende mål:  
- Økt verdiskaping
- Flere bærekraftige bedrifter
- Nye markedsmuligheter
- Økt digitalisering og industriutvikling
- Tilgang til relevante nettverk
- Relevant og effektivt virkemiddel for bedriftene i Distrikts-Norge
- Økt samhandling mellom relevante virkemidler

Det nasjonale Næringshageprogrammet er finansiert av fylkeskommunene gjennom Kommunal- og distriktsdepartementet.

Nettverk, kurs og møteplasser

Du får tilgang til nettverk, kurs og møteplasser.

Dedikert rådgiver og rabattert bistand

Din dedikert rådgiver hjelper deg med rabbatert bistand.

Tilbud om årlig gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial

Hvert år får du en gjennomgang av din virksomhet sin status og potensiale.

Tilbud om årlig gjennomgang av strategi

Hvert år får du tilbud om gjennomgang av strategi.

Har dere et utviklingspotensiale?
La meg hjelpe deg i gang.

Ingeborg Fagerlie Johannessen
ingeborg@vindel.no
+47 97629726
“Easily the best project management software on the market, right now. We became 2x faster and more efficient after adopting Projectile. Love the automated reports and alerts.”
Kolin Xing
Web Designer at Superfast