Næringshage

Støtte til den innovative bedriftseieren med vekstambisjoner.

Hva innebærer det?

Som deltaker i Vindel Næringshage, får du:

Vi gir deg tilgang til et utviklingsmiljø med kompetanse, nettverk og kobling til kapitalmiljø og offentlige virkemidler.

Nettverk, kurs og møteplasser

Du får tilgang til nettverk, kurs og møteplasser.

Dedikert rådgiver og rabattert bistand

Din dedikert rådgiver hjelper deg med rabbatert bistand.

Årlig gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial

Hvert år får du en gjennomgang av din virksomhet sin status og potensiale.

Tilbud om årlig gjennomgang av strategi

Hvert år får du tilbud om gjennomgang av strategi.

Liker du hva du ser?
La meg hjelpe deg i gang.

Sylvia Stokke
sylvia@vindel.no
+47 917 94 459
“Easily the best project management software on the market, right now. We became 2x faster and more efficient after adopting Projectile. Love the automated reports and alerts.”
Kolin Xing
Web Designer at Superfast