Kreativ og Kulturell Næring

Kreativ og Kulturell Næring

Kreativ og kulturell næring er viktig i vår region. En attraktivitetsfaktor for tilreisende og ei næring som gir bolyst for innbyggerne.

Skal man leve av, og ikke minst skape nye varige arbeidsplasser innenfor kulturfeltet må det rettes fokus på innovasjon, digitalisering, bærekraft og forretningsutvikling.

Dette gjør vi gjennom å:

  • Tilby veiledning til gründere
  • Lage utviklingsløp for innovative prosjekter
  • Gi søknadsveiledning og koble mot virkemiddelapparatet.
  • Vi bistår med ide, produkt og tjenesteutvikling. Forretningsmodellering, økonomiske analyser og strategiprosesser.

Med et unikt nettverk regionalt og nasjonalt, kan vi knytte sammen initiativer, og gi din bedrift tilgang til riktig kompetanse.

Initiativet til innovasjonsarenaen støttes av Møre og Romsdal Fylkeskommune, og utvikles av Arild Hoksnes AS i samarbeid med Vindels Næringshage.

Ta kontakt med Asgeir for å lære mer om satsningen på kreativ og kulturell næring.

Asgeir Bahre Hansen

Asgeir Bahre Hansen

Daglig leder
asgeir@vindel.no
+47 928 44 288
les mer

Er du klar til å ta en prat?

Vi gleder oss til å høre fra deg.
ta kontakt