Kompetanse-megling

Trenger du hjelp til å komme i gang med et forskningsprosjekt? Vi bistår med sparring og veiledning for gründere, næringsliv og offentlig sektor.

Hva innebærer det?

Slik hjelper vi deg fram i ditt forskning

Idé-utvikling

Utvikling av problemstillinger og identifisere bedriftens behov for FoU-kompetanse.

Igangsetting

Utforme forskningsprosjekter og komme i kontakt med relevante forsknings- og utviklingsmiljø

Ordninger

Finne riktig støtteordning og bistå i søknadsprosessen

Klyngebygging

Komme i kontakt med andre relevante samarbeidspartnere

Praktisk hjelp

Vi kan også delta i utviklingsprosessen som prosjektkoordinator

Vi bistår med...

hele prosessen for å komme i gang med et forskning- og utviklingsprosjekt gjennom vårt nettverk og erfaring med prosjektutvikling og støtteordninger.

Er du klar for å ta en prat?
‍La meg hjelpe deg i gang.

Katrine Hattrem Hast
katrine@vindel.no
+47 483 61 042
“Easily the best project management software on the market, right now. We became 2x faster and more efficient after adopting Projectile. Love the automated reports and alerts.”
Kolin Xing
Web Designer at Superfast