Hoppid

Hoppid

Via Hoppid-programmet får grûndere veiledning, tilbud om kurs og opplæring, råd om tilskudd, finansiering, søkeprosesser og nettverksbygging. Under veiledningstimen er vårt største fokus forretningsmodell og markedsavklaring. Vil tilbyr mange nyttige kurs og samlinger for grûndere i oppstartsfasen.

Programmet går over 3 uker med 10 nettbaserte samlinger. Mellom samlingene jobber du med å utvikle forretningsideen din og får oppfølgning og rådgivning. Hoppid passer for deg som har en forretningsidé du vil utvikle, eller deg som har en bedrift som du ønsker å videreutvikle.

Som deltager i Hoppid-programmet, får du hjelp til:

  • utvikle prosjektet ditt steg for steg basert på S-E-A-M
  • presentere prosjektet for rådgivere og deltakere
  • råd, innspill, motivasjon og inspirasjon fra andre deltakere
  • et nettverk som kan hjelpe deg å nå dine mål

Hoppid er et samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene, Innovasjon Norge og fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Ta kontakt med Tore for å lære mer om Hoppid.

Tore Legernes

Tore Legernes

Prosjektleder
tore@vindel.no
+47 414 94 520
les mer

Er du klar til å ta en prat?

Vi gleder oss til å høre fra deg.
ta kontakt