Inkubator

Har du en innovativ forretningside? Som deltaker i vårt Inkubatorprogram hjelper vi deg med å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer. Vi gir deg personlig rådgivning, kurs og workshops skreddersydd ditt behov og kobler deg aktivt til nettverket vårt. Sammen skaper vi morgendagens konkurransedyktige bedrifter. Vindel er SIVA partner, og leverandør av Det Nasjonale Inkubatorprogrammet.

Er du aktuell som deltaker i Vindels inkubasjonsprogram?
Hva innebærer det?

Vi hjelper deg fra idé til marked.

..Og tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen.

Tjenestene gis i en tidsbegrenset periode med tett oppfølging fra inkubatoren og et profesjonelt forretningsnettverk. Som deltaker i Vindels Inkubasjonsprogram kan vi være en ekstra ressurs på laget ditt når du skal utvikle din forretningside.

Det nasjonale Inkubatorprogrammet er finansiert av fylkeskommunene gjennom Kommunal- og distriktsdepartementet.

Forretningsutvikling

Vi tilbyr hjelp med forretningsutvikling.

Finansiering

Vi hjelper deg med finansiering

Kommersialisering

Vi hjelper deg kommersialisere dine produkt og tjenester.

Kompetanseheving

Vi støtter deg heve kompetanse.

Salg og markedsføring

Vi hjelper deg fram med salg og markedsføring

Mentorering

Vi vil gjerne være dine mentorer.

Nettverk og klynger

Vi har et stort nettverk og vil gjerne dele det med deg.

Faglige og sosiale fellesaktiviteter

Vi arrangerer mange aktiviteter som du kan være med på.

Kontorfelleskap og møterom

Vi gir deg tilgang til kontorfelleskap og møterom.

Interessert i å vite mer om inkubatoren? La meg hjelpe deg.

Katrine Hattrem Hast
katrine@vindel.no
+47 483 61 042
“Easily the best project management software on the market, right now. We became 2x faster and more efficient after adopting Projectile. Love the automated reports and alerts.”
Kolin Xing
Web Designer at Superfast