NODE 
Kristiansund

Vindel leder en NODE bestående av serviceindustribedrifter innenfor marin sektor, og er en del av NCE Aquatech Cluster. Noden har lokale satsingsområde, en egen styringsgruppe og lokale medlemmer som bestemmer hva vi skal prioritere og jobbe aktivt med som gir mest verdi.

Hva innebærer det?

Vår rolle i NODE Kristiansund

Ressurser

Å mobilisere, koble, tilrettelegge og fremskaffe ressurser for raskere utvikling og utprøving av ny teknologi hos medlemmer

Samarbeidspartnere

Koble sammen riktige samarbeidspartnere, FoU-miljø, kapitalmiljø og jobbe målrettet med fellesprosjekter lokalt og nasjonalt gjennom NCE Aquatech Cluster

Kompetanse

Sørge for tilførsel og utvikling av kompetanseløft gjennom fagforum, kurs og andre tiltak

Høres dette interesant ut?
‍T

Siri Aarland
siri@vindel.no
+47 473 17 022
“Easily the best project management software on the market, right now. We became 2x faster and more efficient after adopting Projectile. Love the automated reports and alerts.”
Kolin Xing
Web Designer at Superfast