ScaleOut

Når:
6
September
10:00
30
April
16:00
Hvor:
Online
ScaleOut
Arrangert av
Vindel
protomore
Abonner på vår nyhetsbrev
Ved å abonnere aksepterer du Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Del dette med noen

ScaleOut- skaleringsprogram for eksport

Vindel og Protomore gjennomfører et skaleringsprogram med særskilt fokus på bedrifter med vekstpotensial, som har ambisjoner om etablering eller videre ekspansjon til internasjonale markeder.

Målgruppen for programmet er bedrifter i Møre og Romsdal som har ambisjoner og potensiale for bærekraftig og internasjonal vekst, eller videre internasjonal ekspansjon. Dette kan oppnås gjennom verdiøkning av produkter og tjenester, eller introduksjon av nye produkter og tjenester i markedet.

ScaleOut passer for bedrifter som:

 • har et skalerbart produkt/konsept for nye markeder nasjonalt og internasjonalt
 • har et høyt ambisjonsnivå
 • har mål om utvikling av eksportstrategi som er forankret i styret
 • vil prioritere nøkkelressurser som vil følge hele programmet

Deltakerne i ScaleOut kan forvente:

 • Innsikt: Gjennom programmet får deltakerne innsikt i trender, verktøy, metodeverk og teori som er nødvendig for internasjonal skalering
 • Evaluering: Bedriftene går igjennom grundig forretningsorientert evaluering av sin bedrift (konsept), forretningsmodell, strategi og vekstpotensial
 • Inspirasjon: Innsikt fra svært ettertraktede bidragsytere: erfarne forretningsveiledere, spesialister innenfor viktige fagfelt, investorer og entreprenører
 • Individuelle rådgivere: En rådgiver (forretningsutvikler) som gir personlig oppfølging, en-til-en sparring og veiledning igjennom hele reisen
 • Eksterne mentorer: En mentor som følger bedriften underveis - tilbakemeldninger, veiledning og sparringspartner
 • Verktøykasse: Metoder og teknikker som hjelper din bedrift med å utvikle og iverksette en eksportstrategi
 • Adgang til et kompetansenettverk: Adgang til riktig FOU miljø og øvrige kompetansemiljø som kan bidra til å realisere forsknings- og utviklingsprosjekter som styrker din konkurransekraft på internasjonale markeder
 • Veikart (strategi for eksport): En eksportstrategi med tilhørende handlingsplan. En oversikt over hva som må være på plass for å nå dine ambisjoner

Program

Programmet er samlingsbasert over en periode på ni måneder. Dato for samlingene er:

 • Samling 1: 6. - 7. september 2023
 • Samling 2: 4. - 5. oktober 2023
 • Samling 3: 1. - 2. november 2023
 • Samling 4: 6. - 7. desember 2023
 • Samling 5: Våren 2024

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

ScaleOut
Europe/Oslo
September 6, 2023
April 30, 2024 4:00 PM