Workshop: Hva er bærekraft? /What is sustainability?

Når:
28
.
March
2023
,
kl
8:30
-
28
.
March
2023
,
kl
11:30
Hvor:
Fosnagata 13, 6509 Kristiansund - Campus F13 5.etg.
Online
Workshop: Hva er bærekraft? /What is sustainability?
Fotograf: Ingunn Strand, Kristiansund kommune

Hva er bærekraft?

Vi tilbyr nå en workshop i regi av United Cities Internship programme, Campus Kristiansund. Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune har et samarbeid om et unikt Internship Program. Dette er det første praksisprogrammet utviklet av United Cities i Norge. Det første pilotåret for programmet startet høsten 2022, med en gruppe på 9 praktikanter fra ulike utdanningsbakgrunner og nasjonaliteter.

OBS.: Begrenset antall plasser!


Hvorfor skal du som små eller mellomstor bedrift jobbe med bærekraft? Og hvor starter du?
Vi opplever at aktørbildet og temaene rundt bærekraft er komplekse, og vil bidra til å konkretisere hva dette kan bety for deg og din bedrift.

Bærekraftsrapportering handler om å skaffe data om miljøpåvirkning, sosiale forhold og økonomiske forhold for bedriften.Det er flere grunner til at SMB-er (små og mellomstore bedrifter) bør jobbe med bærekraft og her er noen av dem:

Konkurransefortrinn:
Bærekraftige bedrifter vil fremover ha et konkurransefortrinn ved å tiltrekke seg stadig flere kunder som ønsker å tar ansvar for samfunn og miljø på ulike nivåer.

Kostnadsbesparelser: Bærekraftige forretningsmetoder kan også føre til kostnadsbesparelser. For eksempel kan energieffektive teknologier bidra til å redusere energibruk og redusere kostnader.

Positiv påvirkning: SMB-er har en direkte innvirkning på lokalsamfunnene sine, og ved å drive virksomheten på en bærekraftig måte vil de ha en positiv innvirkning på samfunnet de opererer i.

Fremtidssikring: Ved å ta bærekraft på alvor kan SMB-er også sikre sin egen fremtid. Klimaendringer og miljøproblemer kan ha en stor innvirkning på forretningsdriften, og ved å ta hensyn til bærekraft i stratgier og drift, kan SMB-er redusere risikoen for negative konsekvenser.

Reguleringer og krav: Flere og flere land og regioner innfører strenge reguleringer og krav for å redusere klimaendringer og miljøproblemer. SMB-er som ikke tar hensyn til bærekraft, kan derfor møte hindringer og begrensninger i sin virksomhet.


Campus F13, 5.etg tirsdag 28.mars kl 08.30-12.00.

Program:

·  Kl 08.30 Dialogøkt, hva er bærekraft? Dialogue session, what is sustainability?

·  Kl 09.30 Verktøy og indikatorer, hvordan jobbe med dette lokalt? Tools and indicators in a local context.

·  Kl 10.30 Gamification/personas. Gamification/personas.

·  Kl 11.30 Lunsj og bærekraftsprat. Luch & talk.Workshop er gratis for deltakerbedrifter i inkubator- eller næringshageprogram hos Vindel.

For andre tilkommer en rabattert markedspris på NOK 900 ekskl. mva. per deltaker.


Historisk perspektiv

Konseptet om bærekraft har eksistert i flere tiår, men det var først på 1980-tallet at begrepet ble popularisert og begynte å bli brukt i offisielle dokumenter og av internasjonale organisasjoner. I 1987 utga FNs Brundtland-rapporten, som for første gang presenterte en bred definisjon av bærekraft og satte begrepet på den internasjonale dagsordenen. Rapporten definerte bærekraftig utvikling som en utvikling som "tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge muligheten for kommende generasjoner til å tilfredsstille sine egne behov."

Siden den gang har det vært en økende bevissthet om bærekraftige utviklingsprinsipper og praksis, og bærekraftig utvikling har blitt integrert i mange globale avtaler og programmer, inkludert FNs bærekraftsmål som ble vedtatt i 2015. Bærekraft er nå en viktig del av offentlig politikk og næringslivets praksis, og det er et stadig økende behov for bærekraftige løsninger og innovasjon på alle nivåer.

United Cities Internship Program, Campus Kristiansund 
United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) er et samarbeid mellom 16 FN-organisasjoner og regioner og kommuner om smart bærekraftig utvikling i byer og lokalsamfunn. Gjennom U4SSC har Møre og Romsdal Fylkeskommune og Kristiansund kommune et samarbeid om et unikt Internship Program. Dette er det første praksisprogrammet utviklet av United Cities i Norge. Det første pilotåret for programmet startet høsten 2022, med en gruppe på 9 praktikanter fra ulike utdanningsbakgrunner og nasjonaliteter. Målet med programmet er å utvikle profesjonelle personlige evner og erfaring, som er nødvendig for å arbeide med ulike interessenter og å bli effektive endringsagenter for bærekraft.


Produsenter av workshop og deltakere i United Cities Internship Program:

Elmar Endryo Florencio Alves - M.Sc International Relations, Globlalization and Sustainable Development.

Min Tao - M.Sc. Environment studies and Ecology

Rob Achterkamp - M.Sc. Global Ethnography

Bret Collins - M.Sc. in Natural Resource Management

Auguste Almonaityte - M.Sc. Biotechnology

Snorre Opsal Grytli - M.Sc. Sustainable Energy Logistics

Sanju Banjara - M.Sc. Climate Change Management

Nadir Pamuk - M.Sc. Sustainable Architecture

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

Workshop: Hva er bærekraft? /What is sustainability?
Fosnagata 13, 6509 Kristiansund - Campus F13 5.etg.
Europe/Oslo
March 28, 2023
March 28, 2023 11:30 AM

Arangører