SkatteFUNN-kurs

Når:
09
.
February
2023
,
kl
9:00
-
09
.
February
2023
,
kl
11:00
Hvor:
Teams
Online
SkatteFUNN-kurs

Planlegger din bedrift å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste? Eller har dere en idé om hvordan bedriften kan produsere på en smartere måte?

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som jobber med forsknings- og utviklingsprosjekter. Meld deg på kurs for å lære mer om SkatteFUNN, og om hvordan forskning og utvikling kan bli en del av innovasjonsprosessen i din bedrift. Du vil lære om hvilke typer utviklingsaktiviteter ordningen omfatter og hvordan du søker SkatteFUNN. Gjennom ulike eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse. Vi vil bl.a. gjennomgå Prosjektkanvas, vårt verktøy for idéutvikling.

Målgruppe: Bedrifter og samarbeidspartnere som planlegger FoU-prosjekter i forbindelse med utvikling av nye eller forbedrede varer, tjenester og produksjonsprosesser.

Påmeldingsfrist: 7. februar 2023kl. 15:00

Program 

09:00 - Velkommen og kort om Forskningsrådets bedriftsrettede virkemidler

09:15 - SkatteFUNN-ordningen

10:15 - Bedrifter fra regionen deler egne erfaringer med SkatteFUNN

10:30 - Spørsmål og svar

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

SkatteFUNN-kurs
Teams
Europe/Oslo
February 9, 2023
February 9, 2023 11:00 AM
SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) gir bedrifter rett til å føre fradrag for 19 % av utgiftene i et forsknings- og utviklingsprosjekt. Ordningen skal motivere flere bedrifter til å drive med forskning og utvikling.

Arangører