Kompetansefrokost: Balansegangen - næringsaktivitet og rene hav

Når:
7
June
4:30
7
June
6:30
Hvor:
Studenthuset i Kristiansund, Vågeveien 10, 6509 Kristiansund / Microsoft Teams
Online
Kompetansefrokost: Balansegangen - næringsaktivitet og rene hav
Arrangert av
Vindel
KNN
Høgskolen i Molde
Abonner på vår nyhetsbrev
Ved å abonnere aksepterer du Privacy Policy.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Del dette med noen

På denne kompetansefrokosten vil vi belyse hvordan industrien, blå næringer og det offentlige forholder seg til endringer i regelverk, næringenes behov samt manglende kunnskap om livet i havet.

I Norge, har vi alltid vært og fortsetter å være avhengige av havet. Norskekysten har naturgitte forhold som har lagt grunnlaget for en verdensledende næring innen maritim, fiskeri- og havbruksindustri. Samfunnene langs kysten er avhengig av arbeidsplassene de blå næringene skaper, samtidig bidrar denne aktiviteten til utslipp til havet av næringsstoffer, kjemikalier og avfall.

De aller fleste er enige i at næringsaktivitet må foregå med minimalt avtrykk på naturen. Flere bedrifter i de blå næringene jobber kontinuerlig for å redusere sin påvirkning på havet. På denne kompetansefrokosten ser vi nærmere på mulighetene og utfordringene i balansegangen mellom næringsaktivitet i havet og rene, produktive hav.

Hvordan kan vi jobbe sammen mot bærekraftig næringsutvikling av havet og hvordan kan vi minimere interessekonflikter innad i blå næringer og natur?

Tid: Tirsdag 7. juni, kl. 08:00-10:00
Sted: Studenthuset i Kristiansund, Vågeveien 10, 6509 Kristiansund / Microsoft Teams

Målgruppe:
Næringslivsaktører innen blå næring, ansatte i offentlig sektor og andre aktører som er interessert i forskning og utvikling.

Program:

«Balansegangen sett fra en tur innom forvaltningen»  
Trond R. Oskars, Møreforsking

«Næringsinteresser og lokale naturverdier, i konflikt?»  
Falk Daniel C. L. Øveraas, Gadus Group

«Vår lange vei med sekkedyr»
Terje Kirkeland, Tunikat AS

«Natural Seabed: Skånsom opprydding av havbunn»
Frank Ellingsen, Ocenafront AS

«Havområder er begrenset - både i indre og ytre kystområder og på de store bankene. Havarealene er verdifulle og er under press - hva består dette av?»
Jens-Eric Eliassen


Vel møtt for kunnskapspåfyll!

Kompetansefrokost er et arrangement i samarbeid mellom Vindel, KNN - Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Campus Kristiansund, Helseinnovasjonssenteret, Høgskolen i Molde, og Møreforskning.

Legg til kalender

Kompetansefrokost: Balansegangen - næringsaktivitet og rene hav
Studenthuset i Kristiansund, Vågeveien 10, 6509 Kristiansund / Microsoft Teams
Europe/Oslo
June 7, 2022
June 7, 2022 6:30 AM
Kompetansefrokost: Balansegangen - næringsaktivitet og rene hav