Kompetansefrokost: Balansegangen - næringsaktivitet og rene hav

Når:
07
.
June
2022
,
kl
4:30
-
07
.
June
2022
,
kl
6:30
Hvor:
Studenthuset i Kristiansund, Vågeveien 10, 6509 Kristiansund / Microsoft Teams
Online
Kompetansefrokost: Balansegangen - næringsaktivitet og rene hav

På denne kompetansefrokosten vil vi belyse hvordan industrien, blå næringer og det offentlige forholder seg til endringer i regelverk, næringenes behov samt manglende kunnskap om livet i havet.

I Norge, har vi alltid vært og fortsetter å være avhengige av havet. Norskekysten har naturgitte forhold som har lagt grunnlaget for en verdensledende næring innen maritim, fiskeri- og havbruksindustri. Samfunnene langs kysten er avhengig av arbeidsplassene de blå næringene skaper, samtidig bidrar denne aktiviteten til utslipp til havet av næringsstoffer, kjemikalier og avfall.

De aller fleste er enige i at næringsaktivitet må foregå med minimalt avtrykk på naturen. Flere bedrifter i de blå næringene jobber kontinuerlig for å redusere sin påvirkning på havet. På denne kompetansefrokosten ser vi nærmere på mulighetene og utfordringene i balansegangen mellom næringsaktivitet i havet og rene, produktive hav.

Hvordan kan vi jobbe sammen mot bærekraftig næringsutvikling av havet og hvordan kan vi minimere interessekonflikter innad i blå næringer og natur?

Tid: Tirsdag 7. juni, kl. 08:00-10:00
Sted: Studenthuset i Kristiansund, Vågeveien 10, 6509 Kristiansund / Microsoft Teams

Målgruppe:
Næringslivsaktører innen blå næring, ansatte i offentlig sektor og andre aktører som er interessert i forskning og utvikling.

Program:

«Balansegangen sett fra en tur innom forvaltningen»  
Trond R. Oskars, Møreforsking

«Næringsinteresser og lokale naturverdier, i konflikt?»  
Falk Daniel C. L. Øveraas, Gadus Group

«Vår lange vei med sekkedyr»
Terje Kirkeland, Tunikat AS

«Natural Seabed: Skånsom opprydding av havbunn»
Frank Ellingsen, Ocenafront AS

«Havområder er begrenset - både i indre og ytre kystområder og på de store bankene. Havarealene er verdifulle og er under press - hva består dette av?»
Jens-Eric Eliassen


Vel møtt for kunnskapspåfyll!

Kompetansefrokost er et arrangement i samarbeid mellom Vindel, KNN - Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Campus Kristiansund, Helseinnovasjonssenteret, Høgskolen i Molde, og Møreforskning.

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

Kompetansefrokost: Balansegangen - næringsaktivitet og rene hav
Studenthuset i Kristiansund, Vågeveien 10, 6509 Kristiansund / Microsoft Teams
Europe/Oslo
June 7, 2022
June 7, 2022 6:30 AM
Kompetansefrokost: Balansegangen - næringsaktivitet og rene hav

Arangører