Innspillsmøter på Nordmøre - Hvilken kompetanse trenger privat og offentlig sektor på Nordmøre fremover?

Når:
25
.
April
2023
,
kl
13:00
-
04
.
May
2023
,
kl
6:00
Hvor:
Online
Innspillsmøter på Nordmøre - Hvilken kompetanse trenger privat og offentlig sektor på Nordmøre fremover?

Invitasjon til innspillsmøter på Nordmøre

KNN inviterer næringslivet til en workshop i samarbeid med Vindel AS, der målet er å kartlegge behovet for kompetanse mer inngående, nå og for fremtiden, samtidig som man diskuterer ulike samarbeidspunkter. Kunnskapen som hentes inn blir en del av prosjektet Attraktive Nordmøre, som skal gi beslutningstakere oppdatert og riktig kompetanse og innsikt inæringslivets faktiske behov. Slik kan vi rette utdanning og utvikling mot et fremtidig sterkt Nordmøre.

Det vil bli kaffe/te og enkel servering.
Les mer og medl deg på via KNN sine nettsider www.knn.no/moteplasser.


Kristiansund
27. april kl 13:00-16:00.

Vi møtes på Thon Hotell Innlandet

Kunnskapen som hentes inn blir en del av prosjektet Attraktive Nordmøre. Det skal igjen gi beslutningstakere oppdatert og riktig kompetanse og innsikt i næringslivets faktiske behov.

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

Innspillsmøter på Nordmøre - Hvilken kompetanse trenger privat og offentlig sektor på Nordmøre fremover?
Europe/Oslo
April 25, 2023
May 4, 2023 6:00 AM
Bedrifter på Nordmøre sier det er krevende å få tak i riktig arbeidskraft. Samtidig mener de at utdanningstilbudet i regionen må bli bedre. Det viser en ny næringslivsundersøkelse for Nordmøre gjennomført av KNN i forbindelse med prosjektet «Attraktive Nordmøre».

Arangører