Hoppid oppstartskurs

Når:
09
.
January
2023
,
kl
9:00
-
10
.
January
2023
,
kl
10:30
Hvor:
Online
Hoppid oppstartskurs

Om hoppid.no Oppstart

Programmet går over 3 veker med 10 nettbaserte samlingar. Mellom samlingane arbeider du med å utvikle forretningsideen din og du får oppfylging frå ein hoppid.no-rådgivar.

Kven passar det for?

Programmet passar for deg som har ein forretningsidé du vil utvikle, eller deg som har ei bedrift som du ønskjer å vidareutvikle. Det krev at du er motivert for å lære, og at du vil jobbe med å vidareutvikle prosjektet ditt. Programmet er gratis for deltakarar som er busette i Møre og Romsdal.

I løpet av programmet får du:

- utvikle prosjektet ditt steg for steg basert på S-E-A-M - presentere prosjektet for rådgivarar og deltakarar - råd, innspel, motivasjon og inspirasjon frå dei andre deltakarane - eit nettverk som kan hjelpe deg å nå dine mål. Målet er at du skal ende opp med ein tydelig plan for korleis du kan jobbe vidare med prosjektet ditt.

Programmet inneheld fylgjande samlingar:

#01 Innleiing: Bli kjend med deltakarane, metoden og verktyet.

#02 Føremål: Korleis påverkar din motivasjon og berekraft prosjektet?

#03 Ressursar: Korleis kan ressursane dine bidra til konkurransekraft?

#04 Forretningsidé: Kva behov skal du dekkje, og for kven?

#05 Berekraft: Berekraftsmåla og korleis dei er viktige for deg.

#06 Forretningsmodell: Korleis skal du klare å dekkje dette behovet?

#07 Mål: Kva mål set du deg for å nå dit du vil?

#08 Oppgåver: Kva må du gjere for å nå måla dine?

#09 Prognoser: Inntening, likviditet, finansiering og formelle krav

#10 Presentasjon for relevante næringsaktørar i regionen

Programmet med start 09. januar 2023 har samlingar kl.09:00-10:30

den 09. - 11. - 13. - 16. - 18. - 20. - 23. - 25. - 27.- og 30. januar 2023.

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

Hoppid oppstartskurs
Europe/Oslo
January 9, 2023
January 10, 2023 10:30 AM
Ønsker du å starte, eller videreutvikle din bedrift? Da har dette kurset for deg!

Arangører