Frokostseminar: Verdiskapende og bærekraftig styrearbeid

Når:
08
.
June
2022
,
kl
5:00
-
08
.
June
2022
,
kl
6:00
Hvor:
Online
Frokostseminar: Verdiskapende og bærekraftig styrearbeid

Dagens bedrifter står overfor stor endringstakt innen teknologi, kundebehov, nye forretningsmodeller, krav til bærekraft, og økt trusselbilde knyttet til cybersikkerhet. Dette gjør at styret, som er virksomhetens øverste ansvarlige ledelse, står overfor store utfordringer med å lede utviklingen av bedriften i riktig retning. Samtidig står styret overfor en stadig mer kritisk observasjon fra interessenter og samfunnet ellers. Dette er drivere for at styrer må vie stadig mer oppmerksomhet på sin verdiskapende funksjon for bedriften.

Tid: Onsdag 8. juni, kl. 08.30-09.30

Sted: Microsoft Teams

Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med KNN og iStyrelsen AS. Foredragsholder vil være Bjarne Aamodt, Styreleder og partner i iStyrelsen AS. Tidligere næringslivsleder og styreleder i en rekke  selskaper, nasjonalt og internasjonalt. Det vil bli anledning til å stille  spørsmål under møtet.

Frist for påmelding er  satt til 7. juni kl. 12.00. Lenke til møtet sendes påmeldte i forkant. 

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

Frokostseminar: Verdiskapende og bærekraftig styrearbeid
Europe/Oslo
June 8, 2022
June 8, 2022 6:00 AM
Frokostseminar: Verdiskapende og bærekraftig styrearbeid

Arangører