Fagdag: IoT og digitalisering for industri og produksjon

Når:
26
.
September
2023
,
kl
13:00
-
26
.
September
2023
,
kl
16:00
Hvor:
Fosnagata 13, 6509 kristiansund
Online
Fagdag: IoT og digitalisering for industri og produksjon
Hvordan ser fremtidens industri ut med hjelp av digitalisering og IoT?

Fagdag digitalisering og IoT for industri og produksjon

Dyrtid, konjunkturer og bærekraftig forretningsmodellering- vi har mye å vinne på å følge med på utvikling og å ta i bruk verktøyene som sikrer bærekraftig drift i næringslivet. Vi har satt opp en halv fagdag med læring og eksempler fra virkemiddelapparat (Digicat/Gagn), lokal leverandør og deres utvikling (El-Watch) og inspirasjon fra GC Rieber som deler erfaring og sier noe om potensialet de ser fremover.

Digitalisering fungerer som et kraftig redskap for å transformere tradisjonelle industriprosesser til mer bærekraftige og effektive operasjoner. Dette er avgjørende omstilling for å møte klimautfordringene og oppnå en grønnere fremtid. Selskaper med bevegelige maskiner, små og store anlegg på tvers av bransjer har et potensiale til effektive kostnads og ressursbesparelser ved bruk av ny teknologi. Vi inviterer til et blikk på muligheter som skaper konkurransekraft for næringslivet i Kristiansund og omegn.

Her kan du lære mer om:
- Effektivisering av ressursbruk
- Datainnsamling og analyse
- Optimalisering av forsyningskjeder
- Prediktivt vedlikehold
- Produktutvikling og design
- Bærekraftig forretningspraksis
- Overvåking og rapportering
- Innovasjon og konkurransekraft

Program:
Kl 13.00 Velkommen. Digitalisering, det grønne skiftet og økt konkurransekraft v/Vindel
Kl 13.15 Gagn/Invig. Industrial Internet of Things (IoT)-applikasjoner. Energi og innovasjon til industrisektoren gjennom bruk av fremtidsrettet IoT-teknologi. Kristaps Miders, Gagn/Invig
Kl 13.45-14.00 Pause 15min
Kl 14.00 Digicat, norsk katapultsenter. Har dere et Digitaliseringsbehov? DigiCat gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere. Virtuell prototyping, autonomi, IoT, VR-lab ogdigitale tvillinger, og vi kan tilby økonomisk støtte til avklarings- og innovasjonsprosjekter. Arne Monsholm, DigiCat Norsk katapult.
Kl. 14.30 El-Watch, sensorikk og datahåndtering eksempler og bruk. Ingar Fredriksen og Heid Snekvik, El-Watch.
Kl. 15.00-15.15 Pause 15min
Kl 15.15 GC Rieber Vivomega, erfaringer og arbeid med digitalisering/IoT, Marita Buarø og Torbjørn Saltkjelvik.
Kl.16.00 Avslutning

Velkommen til F13, 5.etg, for en fagdag for og av kompetente ressurser innen IoT og digitalisering for industri og produksjon. Vi kan tilby deltakelse digitalt/TEAMS på forespørsel.Hva er IoT eller Internet of Things?
Tingenes internett, også kjent under det engelske begrepet internet of things, er nettverket av identifiserbare gjenstander som er utstyrt med elektronikk, programvare, sensorer, aktuatorer og nettverk som gjør gjenstandene i stand til å koble seg til hverandre og utveksle data.
Wikipedia

Hva er digitalisering?
Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge til digitale data, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet.
Wikipedia

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

Fagdag: IoT og digitalisering for industri og produksjon
Fosnagata 13, 6509 kristiansund
Europe/Oslo
September 26, 2023
September 26, 2023 4:00 PM

Arangører