Bærekraftsfrokost om CREST: klimarobuste kystbyer ved hjelp av digitale tvillinger

Når:
19
.
January
2024
,
kl
8:30
-
19
.
January
2024
,
kl
9:30
Hvor:
Vindel, Fosnagata 13, 5 etg
Online
Bærekraftsfrokost om CREST: klimarobuste kystbyer ved hjelp av digitale tvillinger

Velkommen til en frokost med fokus på Bærekraft, hvor United Cities interns presenterer:

CREST; klimarobuste kystbyer ved hjelp av digitale tvillinger

Møre og Romsdal fylkeskommune, med Kristiansund som case, deltar i prosjektet CREST; Climate resilient coastal urban infrastructures through digital twinning. Det EU-finansierte prosjektet skal hjelpe sårbare bykommuner med å utvikle motstandyktige tilpasninger til klimaendringer ved å utvikle helhetlige visualiseringer av data, også kjent som digitale tvillinger. De digitale tvillingene skal bli 4D-modellar av byer fra ulike land som kan benyttes til å visualisere ulike klimarelaterte scenarioer, samt konsekvensene disse kan få. Visualiseringene kan betre forståelsen av de praktiske konsekvensene knyttet til klimaendringene og gi bedre oversikt til innbyggere, industri, næringsliv, politikere og forskere. 

Program

08:15 -08:35 – Ankomst og frokostservering

08:35 -09:15 – Presentasjon

09:15 -09:30 – Spørsmål og svar

09:30 og utover – Sosialt og nettverking

På engelsk

Welcome to a breakfast focused on sustainability where the United Cities interns present:

CREST; Climate resilient coastal urban infrastructures through digital twinning

CREST is an EU-funded project currently being implemented in 3 European cities, including Kristiansund. The project aims to help coastal urban areas with developing robust and resilient adaptations to climate change. Central to the project is the use of digital twin technology, described as virtual representations of physical reality - a helpful tool for visualizing climate change and its impacts in particular city areas. The United Cities Internship Program has assisted in the project, and during the breakfast you will hear more about this work.

Program

08:15 -08:35 – Arrival, refreshments, networking

08:35 -09:15 – Presentation

09:15 -09:30 – Q&A

09:30 -beyond – Mingling and networking

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

Bærekraftsfrokost om CREST: klimarobuste kystbyer ved hjelp av digitale tvillinger
Vindel, Fosnagata 13, 5 etg
Europe/Oslo
January 19, 2024
January 19, 2024 9:30 AM
Lær om CREST, et EU-finansierte prosjekt som skal hjelpe sårbare bykommuner med å utvikle motstandyktige tilpasninger til klimaendringer

Arangører