Bærekraftsfrokost om Upcycling / Sustainability Breakfast about Upcycling

Når:
08
.
March
2024
,
kl
8:30
-
08
.
March
2024
,
kl
9:30
Hvor:
Vindel, Fosnagata 13, 5. etg.
Online
Bærekraftsfrokost om Upcycling / Sustainability Breakfast about Upcycling

Velkommen til en frokost med fokus på bærekraft, hvor United Cities interns presenterer:

Pilotprosjektet «Ombrukssentral for møbler og bygningsdeleri Kristiansund region»

Pilotprosjektet «Ombrukssentral for møbler og bygningsdeleri Kristiansund region» skal etablere en gjenbrukssentral for brukte og overflødige møbler og materialer, som basis for å resirkulere disse til nytt inventar og løse møbler. Gjenbrukssentralen består av et sted å lagre møbler og materialer, et mottaksapparat, en organisering rundt dette, og et nettverk forå koble på aktører som hører til i en verdikjede for ombruk.

Ved å gi brukte møbler et nytt liv ønsker vi å gjørebærekraftige valg mer praktisk og tilgjengelig, fremme ansvarlig forbrukgjennom samarbeid, og bidra i omstillingen til en mer sirkulær økonomi.

Prosjektet eiers av Kristiansund kommune og gjennomføres i samarbeid med United Cities Internship Program og Campus Kristiansund. Prosjektet har fått prosjekttilskudd fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Program

08:15 - 08:35 – Ankomst og frokostservering

08:35 - 09:15 – Presentasjon

09:15 - 09:30 – Spørsmål og svar

09:30 og utover – Sosialt og nettverking

In English:

Welcome to a breakfast focused on sustainability where the United Cities interns present:

Reuse center for furniture and building materials - with Campus Kristiansund as the case.

The pilot project "Reuse of Furniture and BuildingComponents" aims to establish a reuse center for used and surplusfurniture and materials, serving as a basis to recycle these into newfurnishings and building components. The reuse center comprises a location forstoring furniture and materials, a reception system and organization around it,and a network to connect stakeholders belonging to a reuse value chain.

By giving used furniture a new life, we aim to make sustainable choices more practical and accessible, promote responsible consumption through collaboration, and contribute to the transition to a more circular economy.

The project is owned by Kristiansund Municipality and is carried out in collaboration with the United Cities Internship Program and Campus Kristiansund. The project has received project funding from Møre og Romsdal County Municipality.

Program

08:15 - 08:35 – Arrival, refreshments, networking

08:35 - 09:15 – Presentation

09:15 - 09:30 – Q&A

09:30 - beyond – Mingling and networking

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

Bærekraftsfrokost om Upcycling / Sustainability Breakfast about Upcycling
Vindel, Fosnagata 13, 5. etg.
Europe/Oslo
March 8, 2024
March 8, 2024 9:30 AM
Velkommen til en frokost med fokus på bærekraft, hvor United Cities interns presenterer: Upcycling prosjektet / Welcome to a breakfast focused on sustainability where the United Cities interns present: The Upcycling Project

Arangører