Bærekraftsfrokost om Prosjekt Bærekraftig Mobilitet / Sustainability Breakfast about The Sustainable Mobility Project

Når:
09
.
February
2024
,
kl
8:15
-
09
.
February
2024
,
kl
9:30
Hvor:
Vindel i Fosnagata 13 eller Digitalt på Teams (lenke blir sendt til alle påmeldte)
Online
Bærekraftsfrokost om Prosjekt Bærekraftig Mobilitet / Sustainability Breakfast about The Sustainable Mobility Project

Velkommen til en frokost med fokus på bærekraft, hvor United Cities interns presenterer:

Prosjektet "Bærekraftig mobilitet"

Prosjektet "Bærekraftig mobilitet" har som mål å håndtere byens mobilitets utfordringer, som trafikkork og begrenset tilgang på parkering, spesielt i forkant av åpningen av Campus Kristiansund i 2024.Prosjektet ledes av Mobilitetsnettverket i Kristiansund bestående av Kristiansund kommune, Sundbåten, NEAS, FRAM, HiM Kristiansund og Fagskolen. Vi samarbeider tett med nettverket og tilbyr ekspertise på ulike områder. Dette inkluderer dataanalyse, støtte i policyarbeid samt utvikling av helhetlige løsninger for å bidra til overgangen til renere, mer bærekraftige byer. Gjennom samarbeid er målet å håndtere byens umiddelbare mobilitetsproblemer og bidra til utviklingen av en mer effektiv og miljøbevisst byinfrastruktur.

Program

08:15 -08:35 – Ankomst og frokostservering

08:35 -09:15 –Presentasjon

09:15 -09:30 –Spørsmål og svar

09:30 og utover –Sosialt og nettverking

På engelsk

Welcome to a breakfast focused on sustainability where the United Cities interns present:

The Sustainable Mobility Project

The Sustainable Mobility Project, led by The Mobility Network in Kristiansund, is aimed at tackling the city's mobility challenges,such as traffic congestion and limited parking availability, especially with the impending opening of Campus Kristiansund in 2024.

We work closely with the Kristiansund Kommune, Sundbåten, NEAS, FRAM, HiM Kristiansund, and Fagskolen within the mobility network, offering our expertise in various areas. These include data analysis and developing well-rounded solutions to aid the shift toward cleaner, more sustainable cities, while also supporting policy-making efforts.

Through collaboration, our goal is to address the immediate mobility issues faced by the city and contribute to the development of a more efficient and environmentally conscious urban infrastructure.

Program

08:15 -08:35 –Arrival, refreshments, networking

08:35 -09:15 –Presentation

09:15 -09:30 – Q&A

09:30 -beyond –Mingling and networking

 

Lenke til digitalt Teams-møte blir sendt til alle påmeldte.

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

Bærekraftsfrokost om Prosjekt Bærekraftig Mobilitet / Sustainability Breakfast about The Sustainable Mobility Project
Vindel i Fosnagata 13 eller Digitalt på Teams (lenke blir sendt til alle påmeldte)
Europe/Oslo
February 9, 2024
February 9, 2024 9:30 AM

Arangører