Bærekraft i daglig drift

Når:
24
.
May
2022
,
kl
9:30
-
08
.
November
2022
,
kl
11:30
Hvor:
Online
Bærekraft i daglig drift
Jan Pitkowski

OM KURSET

FNs bærekraftsmål er rammen for hvordan verden skal utvikle seg frem til 2030. Men hva innebærer disse målene og hvilken betydning har de for deg og organisasjonen du jobber i?

Både små og store virksomheter har en viktig rolle for å sikre en bærekraftig fremtid. Kurset «Bærekraft i daglig drift» er delt i tre moduler gir deg kompetansen du trenger for å knytte sammen virksomhetens kjerneaktiviteter med bærekraftsarbeid.

Kurset er utviklet i samarbeid med SMB Norge, Næringshagene i Norge og Bergen næringsråd, og temaene er spesielt orientert mot ledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter.

HVEM PASSER KURSENE FOR?

Kursene passer for ledere og ansatte i små og mellomstore bedrifter som har ansvar innen bærekraftsarbeid i virksomheten.

HVEM KAN SØKE?

Bærekraft er aktuelt for de som søker kunnskap og praktiske ferdigheter om bærekraft og fremtidig innovasjon og forretningsmodeller. Det passer også innen områder som markedsføring, strategisk kommunikasjon, posisjonering og markedskommunikasjon i privat og offentlig sektor.

MODUL 1: BÆREKRAFT I BEDRIFT - BASIC

FNs bærekraftsmål er rammen for hvordan verden skal utvikle seg frem til 2030. Men hva innebærer disse målene og hva betyr de for din bedrift, arbeidsgiver eller organisasjon? Hvilke utfordringer og muligheter står den overfor og hvordan kan du innføre bærekraft i egen virksomhet? Modulen Bærekraft i bedrift – basic tar for seg sentrale begreper og rammer for bærekraft. Det vil også gi deg en praktisk digital arbeidsmodell, slik at du kan innføre bærekraft i egen bedrift.

EMNEOVERSIKT

 • Hva innebærer bærekraft for bedrifter?
 • Hvordan kan FNs bærekraftsmål innføres og anvendes i bedriften
 • Presentasjon og anvendelse av en modell (praktisk verktøy) for innføring av bærekraft i din virksomhet (inkluderer forankring i ledelsen, kartlegging, testing, lansering, implementering og rapportering)
 • Muligheter og utfordringer innen bærekraft
 • Noen sentrale reguleringer knyttet til bærekraft

FORELESER

Caroline Ditlev Simonsen er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

MODUL 2: BÆREKRAFT OG FELLES VERDISKAPNING

Verdiskapning gjennom konkurranse eller samarbeid? Modulen Bærekraft og felles verdiskapning bygger videre på modul 1 og tar for seg samspillet mellom strategi, verdiskapning og bærekraft med vekt på partnerskap (FNs bærekraftsmål 17). Ideen om partnerskap overføres til organisasjonsnivå og fokuserer på hvordan bedrifter og andre virksomheter kan skape verdi sammen. Formålet er å bli bedre sammen med andre, heller enn å bli bedre enn andre.  I modulen jobber vi med rammeverk og verktøy som anerkjenner gjensidig avhengighet mellom virksomheter og samskaping av verdier.

EMNEOVERSIKT

 • Strategi – verdiskapning - bærekraft
 • Strategi = verdiskapning gjennom konkurranse eller samarbeid?
 • Perspektiv på verdiskapning og ressursanalyser
 • Klassisk ressursanalyse (fokus på konkurranse), introduksjon til interaktiv ressursanalyse og interaktiv ressursanalyse i praksis
 • Konkurransestrategi, samarbeidsstrategi og bærekraft
 • Noen sentrale reguleringer knyttet til bærekraft

FORELESER

Lars Huemer er professor ved Institutt for strategi og entreprenørskap.

MODUL 3: SIRKULÆRØKONOMI OG PLATTFORMER; NYE MULIGHETER

Sirkulærøkonomi utfordrer oss ved å be oss tenke på både materialstrømmer og pengestrømmer i virksomheten. Redusert sløsing, økt grad av gjenbruk og mindre press på ikke-fornybare ressurser er viktige byggeklosser for en bærekraftig fremtid. Sirkulærøkonomi og plattformer; Nye muligheter tar både for seg hvorfor man trenger sirkulære løsninger i praksis og hvordan man rent praktisk kan implementere det i egen virksomhet. Gjennom kurset vil man lære å identifisere sirkulære muligheter, kunne diskutere barrierer og hvordan disse kan overkommes. Plattformer – ofte digitale, er en viktig del av den praktiske implementeringer av sirkulærøkonomi, og gjennom kurset blir ulike plattformløsninger presentert.

EMNEOVERSIKT

 • Hva ligger i begrepet sirkulærøkonomi?
 • Hvilke utfordringer kan sirkulærøkonomi bidra til å løse?
 • Hvordan kan man gå fra lineær produksjon til tjenesteleveranser (servitization)?
 • Plattformløsninger for sirkulære forretningsmodeller

FORELESER

Marit Sjøvaag er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring.

GJENNOMFØRING

Kurset, dvs. de tre modulene, gjennomføres med en kombinasjon av digitale samlinger på Zoom til oppsatte tider med forelesninger og diskusjoner/case. Øvrig undervisning skjer via læringsplattformen Insendi og består av fagstoff og aktiviteter i ulike former.

TIMEPLAN – NETTSAMLINGER PÅ ZOOM

Bærekraft i daglig drift modul 1 – Caroline D. Ditlev-Simonsen

Emne                      Dato             Ukedag             Uke          Klokkeslett
Nettsamling 1      24.05            tirsdag              21            13.00-16.00
Nettsamling 2      31.05            tirsdag              22            13.00-16.00
Nettsamling 3      07.06            tirsdag              23            13.00-16.00

Bærekraft i daglig drift modul 2 - Lars Huemer

Emne                      Dato             Ukedag             Uke          Klokkeslett
Nettsamling 1      06.09            tirsdag              36           13.00-16.00
Nettsamling 2      13.09            tirsdag              37            13.00-16.00
Nettsamling 3      20.09            tirsdag              38           13.00-16.00

Bærekraft i daglig drift modul 3 - Marit Sjøvaag

Emne                      Dato             Ukedag             Uke          Klokkeslett
Nettsamling 1      25.10            tirsdag              43            13.00-16.00
Nettsamling 2      01.11            tirsdag              44            13.00-16.00
Nettsamling 3      08.11            tirsdag              45            13.00-16.00

PRIS

Kurset er finansiert gjennom offentlige midler og er gratis for deltakerne.

MULIGHET FOR FORMALISERING MED EKSAMEN

Deltakere vil bli tilbudt mulighet til å søke om formalisering av kurset med eksamen som gir 7,5 studiepoeng. Dette er frivillig og søkemulighet vil bli tilgjengelig i september.

FRIST

Påmeldingsfrist er 17. mai.

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

Bærekraft i daglig drift
Europe/Oslo
May 24, 2022
November 8, 2022 11:30 AM
Praktiske verktøy og muligheter for din virksomhet

Arangører