Utvikle bedrift

Vindel er SIVA-partner og leverandør av SIVAs næringshage- og inkubatorprogram. Vindel skal bidra til utvikling av konkurransedyktig næringsliv gjennom å stimulere til økt innovasjonskraft i nyetablert og etablert næringsliv.

Vindel næringshage

Vindel er SIVA-partner og operatør for SIVAs næringshageprogram
på Nordmøre. VINDEL NÆRINGSHAGE er et kompetansenettverk bestående av ca. 40 deltakere på Nordmøre. Vindel skal bidra til økt kompetanse, vekst og lønnsomhet hos deltakerbedriftene. Dette skjer gjennom tilrettelagt infrastruktur i vårt utviklingsmiljø, nettverksbygging, kompetansehevende tiltak, tilgang på kapital og virkemidler samt direkte forretningsutvikling. Vår overordnede målsetting er å bidra til utvikling av flere vekstbedrifter i regionen.

Som næringshagebedrift er deltakerne en del av Vindels regionale nettverk og visjon om å bygge fremtidens næringsliv. Næringshagebedriftene er også del av SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk.

Oversikt over deltakere i Vindel Næringshage finner du her.

Vindel inkubator

VINDEL INKUBATORPROGRAM skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.

Vindel AS tilbyr inkubatorbedriftene støtte gjennom prosjektledelse, forretningsutvikling, infrastruktur i vårt utviklingsmiljø, nettverksbygging, kompetansehevende tiltak, tilgang på kapital og virkemidler. Inkubatorbedriftene er en del av Vindels regionale nettverk og SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk.

Programmets visjon er å Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter.

For mer informasjon ta kontakt med:

Siri Aarland
Forretningsutvikler
(+ 47) 473 17 022
siri@vindel.no

Trond Hungnes
Senior prosjektleder
(+ 47) 472 33 178
trond@vindel.no

Sindre Stavnesli
Leder næringshage
(+47) 982 03 556
sindre.stavnesli@norcorp.no

Ingeborg F. Johannessen
Leder nytt næringsliv og inkubasjon
(+47) 976 29 726
ingeborg@vindel.no

 

Utvikle bedrift

Vindel er SIVA-partner og leverandør av SIVAs næringshage- og inkubatorprogram. Vindel skal bidra til utvikling av konkurransedyktig næringsliv gjennom å stimulere til økt innovasjonskraft i nyetablert og etablert næringsliv.

Vindel næringshage

Vindel er SIVA-partner og operatør for SIVAs næringshageprogram
på Nordmøre. VINDEL NÆRINGSHAGE er et kompetansenettverk bestående av ca. 40 deltakere på Nordmøre. Vindel skal bidra til økt kompetanse, vekst og lønnsomhet hos deltakerbedriftene. Dette skjer gjennom tilrettelagt infrastruktur i vårt utviklingsmiljø, nettverksbygging, kompetansehevende tiltak, tilgang på kapital og virkemidler samt direkte forretningsutvikling. Vår overordnede målsetting er å bidra til utvikling av flere vekstbedrifter i regionen.

Som næringshagebedrift er deltakerne en del av Vindels regionale nettverk og visjon om å bygge fremtidens næringsliv. Næringshagebedriftene er også del av SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk.

Oversikt over deltakere i Vindel Næringshage finner du her.

Vindel inkubator

VINDEL INKUBATORPROGRAM skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.

Vindel AS tilbyr inkubatorbedriftene støtte gjennom prosjektledelse, forretningsutvikling, infrastruktur i vårt utviklingsmiljø, nettverksbygging, kompetansehevende tiltak, tilgang på kapital og virkemidler. Inkubatorbedriftene er en del av Vindels regionale nettverk og SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk.

Programmets visjon er å Skape morgendagens konkurransedyktige bedrifter.

For mer informasjon ta kontakt med:

Siri Aarland
Forretningsutvikler
(+ 47) 473 17 022
siri@vindel.no

Trond Hungnes
Senior prosjektleder
(+ 47) 472 33 178
trond@vindel.no

Sindre Stavnesli
Leder næringshage
(+47) 982 03 556
sindre.stavnesli@norcorp.no

Ingeborg F. Johannessen
Leder nytt næringsliv og inkubasjon
(+47) 976 29 726
ingeborg@vindel.no

 

Prosjekter

Roadtech AS

Roadtech AS

Kontakt: Trond Hungnes

Intopro

Intopro

Kontakt: Siri Aarland

SalFjord AS

SalFjord AS

Kontakt:

Undervisningsplan.no

Undervisningsplan.no

Kontakt: Trond Hungnes