Regional utvikling

Vi jobber med strategiske prosjekter innenfor utvalgte satsingsområder for å styrke innovasjonskraften i regionen.

Kompetansemegling (Mobpro)

Vindel hjelper bedrifter med å utforme forskningsprosjekter og komme i kontakt med relevante forsknings- og utviklingsmiljø. Vindel har som mål å tilrettelegge for økt forskningsaktivitet på Nordmøre. Vi bistår blant annet med

-  Utvikling av problemstillinger og identifisere bedriftens behov for FoU-kompetanse.

-  Vi finner gode støtteordninger og bistår med gode råd til søknader

-  Vi finner potensielle samarbeidspartnere (FoU-miljø, bedrifter, kunder)

-  Vi kan også delta i utviklingsprosessen som prosjektkoordinator.

Campus Kristiansund:

Campus Kristiansund ble etablert i 2017 for å skape en Campus for høyere utdanning, forskning og innovasjon, hvor hensikten er å; Styrke de langsiktige rammebetingelsene for forskning, innovasjon og næringsutvikling på Nordmøre.

Campus skal bidra til å skape sterke tverrfaglige kompetansemiljø,
der kompetanse kombineres på nye måter og på tvers av bransjer
og fagområder for å gi grunnlag for nye prosjekter, bedrifter og nettverk. Vindel og Kristiansund og Nordmøre næringsforening har blitt utpekt som aktører for å utvikle miljøet som skal være forløper for kunnskapsparken i Campus

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Asgeir Bahre Hansen
Telefon: +47 928 44 288
E-post: asgeir@vindel.no

Ingeborg F. Johannessen
Telefon: +47 976 29 726
E-post: ingeborg@vindel.no

Siri Aarland
Telefon: +47 473 17 022
E-post: siri@vindel.no

Prosjekter

Smart by

Smart by

Kontakt: Siri Aarland

Kveldsuniversitetet

Kveldsuniversitetet

Kontakt: Ingeborg Fagerlie Johannessen