Webinar - det aktive og verdiskapende styret

Når:
15
March
10:00
29
March
12:30
Hvor: Flere lokasjoner
Webinar (online)
Online
Webinar - det aktive og verdiskapende styret
Vindel inviterer til innholdsrik kursrekke i styrekompetanse.

En virksomhet trenger et styre som ivaretar selskapets øverste ledelse. Virksomheter trenger kompetanse til å ivareta kravene i selskapsloven og som evner å ivareta de løpende oppgaver og spesifikke utfordringer virksomheten har. Styret er retningsgivende for din virksomhets utvikling eller mangel på dette.
Har din virksomhet det den trenger for å skape verdi?

Webinar: Styrearbeid - det aktive og verdiskapende styret
15. mars - 29. mars


Næringshagene i Norge har i samarbeid med Handelshøyskolen BI satt opp en ny webinar-serie med fokus på det aktive og verdiskapende styret.

Webinaret har følgende samlingsdatoer:
15. mars, kl 10:00-12:30: Styrets rolle og styret som ressurs
22. mars, kl 10:00.12:30: De formelle aspektene og styrets kontrollfunksjon
29. mars, kl 10:00-12:30: Styrets ivaretakelse og virksomhetsutvikling

Foredragsholder: Frode Solberg
Forretningsutvikler og rådgiver innen strategi-, styrearbeid og virksomhetsutvikling.
Frode Solberg er forfatter av boken «Styrearbeid – styreutvikling – styreledelse», og også en av forfatterne bak boken «Ledelse i små og mellomstore virksomheter». I tillegg er han en aktiv artikkelskribent, spesielt i forhold til styre, SMB og entreprenørskap.

Webinarene er gratis for deltakerbedrifter i inkubator- eller næringshageprogram hos Vindel.
For andre tilkommer en svært rabattert markedspris på NOK 900 ekskl. mva. per deltaker.
NB.: Du må melde deg på for å få tilsendt lenke til webinar-serien.

Vindel er SIVA-partner og leverandør av Det Nasjonale Næringshageprogrammet. Næringshageprogrammets visjon er å «Skape levedyktige og framtidsrettet næringsliv i distriktene». Kontakt oss for mer informasjon om hva det kan bety for din virksomhet på Nordmøre.

Meld deg på her!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Legg til kalender

Webinar - det aktive og verdiskapende styret
Webinar (online)
Europe/Oslo
March 15, 2023
March 29, 2023 12:30 PM