Vindel Næringshage i samarbeid med Innveno

Vindel i samarbeid Innveno

Vindel og Innveno samarbeider om å gjøre næringshageprogrammet mer tilgjengelig for hele Nordmøre.

Vindel Næringshage er et utviklingsprogram for bedrifter som har vekstambisjoner og omstillingsbehov. Gjennom programmet får bedriftene tilgang til et utviklingsmiljø med kompetanse, nettverk og kobling til kapitalmiljø og offentlige virkemidler.

Næringshageprogrammet er finansiert av Møre og Romsdalfylkeskommune gjennom SIVA. Over femti av de mest spennende bedriftene på Ytre Nordmøre er deltakere i Vindel Næringshage og samarbeidet med Innveno gjør programmet lettere tilgjengelig for bedrifter i hele regionen. Innveno retter seg i hovedsak mot Surnadal, Rindal, Sunndal, Tingvoll og gamle Halsa, og søker nå utviklingsorienterte bedrifter på Indre Nordmøre.

– Bedrifter som setter seg ambisiøse, men realistiske mål oppnår sterkere vekst enn bedrifter som ikke gjør det, sier daglig leder i Vindel, Asgeir Bahre Hansen. Han påpeker at ikke alle lykkes 100 %, men at bedrifter som setter seg mål og jobber systematisk med utviklingsplaner lykkes i større grad enn andre. Gjennom næringshageprogrammet får bedriftene tilgang til kompetanse, verktøy og nettverk som kan bidra.

I følge Bahre Hansen skal Vindel og Innveno samarbeide, men ikke gifte seg. – Vi skal samarbeid om næringshageprogrammet, men samtidig fortsette med alle de andre næringsutviklingsprosjektene som selskapene er involvert i. Indre og Ytre Nordmøre har samlet sett et allsidig næringsliv, men det er også ulikt. Samarbeidet mellom Vindel og Innveno gir bedrifter på Nordmøre tilgang til et bredere nettverk og kompetanse – og vi står sterkere i konkurranse om offentlige virkemidler.

Les mer om Vindel Næringshage her.

Kontakt Innveno her.

Published on:
27.4.2022
Last edited:
27.4.2022

Er du klar til å ta en prat?

Vi gleder oss til å høre fra deg.
ta kontakt